Nyheter

*Nyheter

E-Post

2019-09-24 - Uppdatering ang underhållsarbetet tidigare idag: I samband med återinkoppling av skekrafts matarledning så fick AC-Net sin utrustning utslagen, vilket påverkade stora delar av internet och telefoni, komun, företag, sjukvård, privatpersoner osv. iomed detta så var både primära och sekundära Blits servrar onåbara under förmiddagen även fast de inte ligger i samma stad.. AC-Net kommer att följa upp vad som hände innom de närmaste veckorna, och vi på Blits kommer att flytta våra sekundära servrar ut från Västerbotten så detta inte ska kunna hända igen.

2019-09-24 - pga underhållsarbete i Skellefteå krafts elnät så kommer det under perioden 03:30-06:45 att vara stora störningar i internet trafiken innom hela Robertsforskomun. Trafik till och från Blits internettjänster kommer att påverkas under denna tid.

BLITS AB | Tel 0914-102 50| | Org.nr 55 65 91-4685 | Bankgiro 5551 - 3337