Inställningar för Microsoft Outlook Express


Klicka på menyn verktyg, och konton


Om du redan har ett ställt in din outlook express sedan tidigare så klickar du på fliken E-Post, Om du inte tidigare användt outlook express så får du fram en guide som hjälper dig att lägga upp ett konto, alternativt klicka på Knappen "Lägg till" och E-Post


Under fliken Servrar så skall du på Utgående e-post (SMTP) skriva in din internetleverantörs smtp server, tex mail1.telia.com för telia kunder, Alternativt kan du skriva in mail.blits.nu som utgående server. men ibland kan din internetleverantör blockera port 25 för att få kunderna att sicka via däras servrar (Detta för att upptäcka kunder som sickar ut spam och virus), Man kan komma runt denna blockering och bekymret med att behöva ändra smtp inställningar varje gång man byter uppkoppling genom att skriva in mail.blits.nu som utgående server, samt ändra från standard port 25 till 578 under fliken avancerat, se bild nedan. Viktigt oxå är att kryssa i autentisering när man sickar via mail.blits.nu